card
АВТОМАШИН ЛИЗИНГ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ
50.0-100.0 САЯ ТӨГРӨГ


ХУГАЦАА
1-36 САР


ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ
3.2%-4.9%


БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ
МОБАЙЛ КРЕДИТ
Ковер
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

Шинэ болон хуучин автомашин худалдан авах зориулалтын зээл


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

1.0 сая-200.0 сая төгрөг

2.9%-3.9%

3-36 сар

30%

Автомашин


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • Цахим үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрын нотлох баримт
  • Орлого нотлох баримт
  • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
  • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  • Насанд хүрсэн байх
  • Монголбанкны ЗМС ангилал буураагүй
  • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг хаятай байх

Хүсэлт илгээх