card
Ковер
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

Бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор богино, дунд хугацаатай олгох зээл.


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

1.0 сая-200.0 сая төгрөг

3.2%-3.5%

3-24 сар

-

Орон сууц, оффисын барилга, талбай, хашаа байшин, автомашин, автозогсоол


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • Цахим үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрыг нотлох баримт
  • Бизнестэй холбоотой бусад бичиг баримтууд
  • Орлого нотлох баримт
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
  • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  • Насанд хүрсэн байх
  • Монголбанкны ЗМС ангилал буураагүй
  • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг хаятай байх

Хүсэлт илгээх