card
Ковер
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

Өрхийн хэрэглээ болон сургалтын төлбөр, эмчилгээ, үйлчилгээ, засварын зардалтай холбоотой үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино хугацаагаар олгогдох зээл.


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

1.0 сая-10.0 сая төгрөг

3.5%-3.9%

1-24 сар

-

Орон сууц, хашаа байшин, автомашин, автозогсоол


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • Цахим үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрыг нотлох баримт
  • Орлого нотлох баримт
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
  • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  • Насанд хүрсэн байх
  • Монголбанкны ЗМС ангилал буураагүй
  • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг хаятай байх

Хүсэлт илгээх