card
Ковер
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

MostMoney үйлчилгээгээр дамжуулан хаанаас ч, барьцаагүй, шимтгэлгүй, хурдан шуурхай авах боломжтой зээл.


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

ХҮҮ

ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА

БАРЬЦАА

50.0 мян-1,000.0 мян.төг

5%

1-12 сар

-

Барьцаагүй


БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  • Цахим үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрын нотлох баримт
  • Орлого нотлох баримт
  • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  • Насанд хүрсэн байх
  • Монголбанкны ЗМС ангилал буураагүй
  • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг хаятай байх

Хүсэлт илгээх