Улаан онцын эзэн бол, улаан дипломтой төгс, тэгвэл амжилтанд хүрнэ хэмээх үзлээр маш олон жил програмчилагдаж ирсэн,.. түүнийгээ ч хийсэн, эцэстээ ямар ч амжилт ирдэггүй, хана мөргөх мөч миний өмнө ирсэн...