card
GENERAL INFORMATION

Бид алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйл, ёс зүйн дүрмийн хүрээнд хүний нөөцийн бодлого тодорхойлж группийн хүн хүчний төлөвлөлт, хүний нөөц бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах, тогтоон барих, дасан зохицуулах, сургаж хөгжүүлэх, залгамж болон түлхүүр ажилтан бэлтгэх, байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхойлон ажилладаг. Үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа ажилтнуудынхаа ерөнхий болон мэргэжлийн чиг үүргийн мэдлэг ур чадварыг тогтмол сайжруулан, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийж ''Хүчээр бус, хүслээрээ суралцах'' уриан дор ''Тасралтгүй суралцах'' соёлыг байгууллагадаа түгээн сургалт хөгжлөөр ханган ажиллаж байна.


BY BECOMING ONE OF US
  • Work in a comfortable and pleasant environment with a positive warm atmosphere

  • Join in a culture of harmonious management-employee relations

  • Becoming one with a people who are energetic and willing to learn and grow

  • Learn from international 

  • We have career policy that helps employees to grow up

  • Variety of clubs that you join


PRINCIPLE OF SELECTION FOR EMPLOYMENT

Бид ажилтныг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах функц дээрээ хүний нөөцийн нээлттэй бодлого баримтлан ажилладаг. Байгууллагын зорилго ажилтан таны зорилготой нийцэж байхаар мэдлэг, ур чадвартай ажил горилогчийг ''Зөв хүнийг, зөв албан тушаалд, зөв цагт'' сонгон шалгаруулж авахыг зорин ажиллаж байна.

SELECTION PHASE

Recieve CV > Choose from CV> Test>Interview, meeting>Offer a position

Хүсэлт илгээх